1 Sep

A Magyarországra történő belépés szabályai 2020. szeptember 1-jétől

 

Magyarország Kormánya 2020. szeptember 01-jétől korlátozásokat vezetett be az ország területére belépők tekintetében. Az erről szóló 408/2020. sz. kormányrendelet magyar nyelvű szövege elérhető ezen a linken.

Az új szabályok nem terjednek ki arra, aki a Magyarországra való belépés során hitelt érdemlően igazolja, hogy a határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen átesett.

 

1.Magyar állampolgárok és családtagjaik

Külföldről érkező magyar állampolgár, és a magyar állampolgár külföldi családtagja (a továbbiakban együtt: magyar állampolgár) Magyarországra történő belépésekor egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles.

 

Ha az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

 

Ha az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, és

a) a magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 14 napra hatósági házi karanténban,

b) a nem külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban,

c) a külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

 

A karanténban elhelyezett személy kérelmére az illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 PCR teszt – vegyen részt a felmentés megadása érdekében. A teszt önköltséges, a kijelölt intézményekben vehető igénybe. A külföldi állampolgársággal rendelkező hallgatók a fogadó oktatási intézményeknél érdeklődjenek a teszt elvégzésével kapcsolatban.

Ha a két alkalommal elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – negatív eredményű, a karantént előíró rendelkezés alól az illetékes járványügyi hatóság felmentést adhat.

 

A magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik,

a) aki Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult és családtagja, ha ezt a jogát okmánnyal (tartózkodási, letelepedési engedély vagy a jóváhagyott tartózkodási engedély kérelmek esetében a kiadott „D” vízum) igazolja, illetve

b) aki rendelkezik az idegenrendészeti hatóság által valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, és az erről szóló okmányt belépéskor bemutatja,

c) aki magyarországi sportszervezet versenyzője vagy sportszakembere, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére,

d) aki a külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi – névre szólóan kiadott – meghívással, illetve delegálással részt vevő személy, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére.

 

 

2. Nem magyar állampolgárok

Nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – nem léphet be.

E rendelkezések alól kivételes esetekben a Magyarország területére történő tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv, a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történő határátlépés esetén a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőri szerv) kérelemre felmentést adhat.

 

A rendőrség engedélyezheti a beutazást, ha a kérelmező igazolja, hogy a belépés célja

a) a magyarországi bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó, magyar bíróság vagy hatóság által kiállított okirattal igazolt eljárási cselekményen történő részvétel,

b) olyan üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés, amelyek indokoltságát központi kormányzati igazgatási szerv, önálló szabályozó szerv vagy autonóm államigazgatási szerv meghívólevelével igazolja,

c) az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő igazolással egészségügyi ellátás igénybevétele,

d) tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja,

e) a fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás személyforgalomban, amelynek célja a fuvarfeladat kiindulópontjára (munkavégzés megkezdésének helyszínére) történő eljutás vagy az ilyen munkavégzést követően személyforgalomban történő hazatérés, ha ezt a munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja,

f ) a családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) részvétel,

g) közeli hozzátartozó gondozása, ápolása,

h) a kiemelt jelentőségű, nemzetközi sport-, kulturális vagy egyházi rendezvényen történő részvétel vagy

i) vagy egyéb méltányolható ok.

 

A kérelem

a) kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő, magyar, illetve angol nyelven nyújtható be,

b) benyújtható törvényes képviselő vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásban megjelölt meghatalmazott útján is.

 

Online ügyintézés a rendőrség honlapján: https://ugyintezes.police.hu/en/uj-ugy-inditasa - „Államhatáron történő beutazáshoz méltányossági kérelem”

 

 

3. Tranzitálás

Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban, tranzitáthaladás érdekében Magyarország területére beléphet, ha a belépéskor aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak, és az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg. A tranzitálás szabályait (útvonal, időtartam stb. a rendőrség közleménye tartalmazza.

 

 

4. Sportolók, sportesemények

Magyarországon megrendezett sporteseményen történő részvétel céljából a külföldi állampolgárságú versenyző, sportszakember vagy a rendezvény lebonyolításában részt vevő személy akkor léphet be Magyarország területére, ha rendelkezik a belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás különbséggel, két alkalommal elvégzett SARS-CoV-2 PCR teszt negatív eredményéről szóló, magyar vagy angol nyelvű okirattal. Az Európai Labdarugó Szövetség protokollja szerinti sporteseményeknél egy db., a belépést megelőző három napon belül készült teszt negatív eredményéről szóló igazolás is elfogadható.