20 May

Módosulnak a magyarországi belépés szabályai, és igényelhető magyar védettségi igazolvány

Megjelent a 247/2021. (V. 14.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védettség igazolásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról. A rendelet a kihirdetését követő 7. napon (2021.05.21-én) lép hatályba. Orosz(országi) vonatkozásban, a kormányrendelet nyomán:

1. Módosul a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020 (VIII. 30.) Korm. rendelet, korlátozás nélkül engedélyezett magyar állampolgár Magyarországra történő belépése:

  • ha az Európai Unióban, illetve Magyarországon engedélyezett védőoltás Oroszországban történő beadásának tényét a belépésekor igazolja, vagy
  • ha a Magyarországra történő belépés célja, hogy a magyar védettségi igazolvány kiállításával kapcsolatos kérelmét a kormányablakban személyesen benyújtsa és ezt a belépését követő második munkanapon meg is teszi;
  • aki belépésekor igazolja, hogy a magyar védettségi igazolvány kiállításával kapcsolatos kérelmét elektronikus úton benyújtotta.

A fentiek érvényesek a felnőtt felügyelete alatt álló, és vele együtt utazó 18. életévét be nem töltött személyek belépésére is.

2. Módosul a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet is:

  • ha a védőoltás beadására (megjegyzés: más, felsorolt országok mellett) az Oroszországi Föderációban került sor, az ezt igazoló magyar állampolgár kérelmére a hatóság 15 napon belül kiadja a magyar védettségi igazolványt;
  • a kérelmet a kormányablakban személyesen vagy elektronikus úton lehet benyújtani.

A fenti tájékoztatás nem teljes körű! Kérjük, figyelmesen olvassa el a kapcsolatos rendeleteket, és tájékozódjon az illetékes hazai hatóságoknál az ügyintézés részletei tekintetében!