Ideiglenes magánútlevél igénylése

 

Kezdeményezők köre, kezdeményezés módja:

Magyar állampolgárok (magyar állampolgársággal [is] rendelkező személyek) igényelhetnek adott esetben ilyen útiokmányt.

Abban az esetben igényelhető ideiglenes magánútlevél, ha a magyar állampolgár rövid időre (pl. turizmus) utazott be az Oroszországi Föderáció területére, de valamilyen oknál fogva úti okmány nélkül maradt, feltéve, ha új állandó úti okmány beszerzése – idő hiányában – már nem lehetséges.

Amennyiben a fentiekben felsorolt sürgősségre okot adó körülmény nem áll fenn, a magyar állampolgárnak állandó magánútlevelet kell igényelnie.

 

Eljárás díja:

Minden általunk nyújtott szolgáltatási díj megtalálható díjtáblánkban, illetve a Konzuli Szolgálat oldalán. A szolgáltatás díja a képviseleten bankkártyás úton fizethető.

Az ideiglenes magánútlevél jelenlegi ára 30 EUR.

 

Szükséges mellékletek:

 • Érvényes állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolványt
  • valamint – ha azzal rendelkezik – a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványát (lakcímkártya)
 • Előzőek hiányában magyar állampolgár kérelmező születési, továbbá a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát
  • valamint a külföldön élő kérelmező esetében magyar állampolgárságát igazoló okiratot is (ha ilyennel rendelkezik)
 • Kiskorú, valamint a gondnokság alatt álló kérelmező esetén a szülő (törvényes képviselő) állandó személyazonosító igazolványát vagy más, a személyazonosságát igazoló érvényes hatósági igazolványt, külföldi esetén úti okmányát, a gondnok-, illetve gyámkirendelő határozatot vagy az intézeti gyám igazolását az intézeti gyámság fennállásáról
  • kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelméhez csatolni kell a szülőknek (törvényes képviselőknek) a közjegyző, a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal, a büntetés-végrehajtási intézet vezetője, a konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság vagy a járási hivatal előtt tett, vagy a szülő által kiállított, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát, vagy a szülői felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló okiratot
  • Szülők együttes megjelenésénél nincs szükség hozzájáruló nyilatkozatra
 • Ha az okmány elveszett, eltulajdonították, vagy megsemmisült: a feljelentésről felvett orosz rendőrségi jegyzőkönyvet