Családi állapot igazolása
 

Kezdeményezők köre, kezdeményezés módja:


A kérelmet személyesen, ügyfélfogadási időben lehet benyújtani. Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs.

Az eljárás díja, eljárási idő:

Minden általunk nyújtott szolgáltatási díj megtalálható díjtáblánkban, illetve a Konzuli Szolgálat oldalán. A szolgáltatás díja a képviseleten bankkártyás úton fizethető.

A díj annak függvénye, hogy a kérelmező hatósági bizonyítványt kérelmez, vagy konzuli tanúsítványt. Ez utóbbi egy kivonat a Személyi adat- és lakcímnyilvántartásból. 

Hatósági bizonyítvány vagy konzuli tanúsítvány

A kérelem benyújtásakor az ügyfélnek nyilatkoznia kell róla, hogy a családi állapot igazolását hatósági bizonyítvány vagy konzuli tanúsítvány formájában kéri. A hatósági bizonyítvány a magyar hatóság által kiadott hivatalos bizonyítvány a családi állapotról. A konzuli tanúsítvány kivonat a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból, egy kétnyelvű (magyar és angol) igazolás, amely tartalmazza a kérelmező személyes adatait és családi állapotát is. 

Javasoljuk, hogy a tervezett felhasználás (házasságkötés helye) szerinti hivatalnál érdeklődjék meg előzetesen, hogy milyen formájú igazolásra van szükségük, s ez alapján eldönthető, hogy melyiket kérvényezzék.

A hatósági bizonyítványt magyar nyelven állítja ki a hazai hatóság. 

A konzul által kiállított tanúsítvány kétnyelvű, magyarul, angolul vagy oroszul tartalmazza a kérelmező adatait és családi állapotát. 

Szükséges mellékletek:

 • Érvényes útlevél vagy személyi igazolvány másolata
 • Kérelem a családi állapot igazolására (kérjük kék tollal aláírni!)

 

Formanyomtatvány kitöltése:

A nyomtatvány kitöltése során figyeljen a következőkre:

 • Géppel vagy kék tollal, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!
 • A nevek kitöltésénél teljes nevet írjon ki, magyar névviselésnek megfelelő sorrendben (vezetéknév, utónév), pl.: Szimonov Ladiszlav

A kérelemnek nincs kötelező formai előírása. A kérelem benyújtásához szükséges, a tartalmi követelményeknek megfelelő nyomtatvány a lap alján letölthető.
 

Tartalmilag a kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 • név, születési név;
 • születési hely, idő;
 • jelenlegi lakcím;
 • utolsó magyarországi lakcím;
 • házasságkötés helye, ideje;
 • válás helye, ideje;
 • házastárs, elhunyt/elvált házastárs neve, születési helye, születési ideje;
 • kérelem a családi állapot igazolására és annak indoklása, hogy az igazolást miért kéri;
 • nyilatkozat arról, hogy a családi állapotáról hatósági bizonyítvány kiállítását, vagy kivonatot kér a Személyi adat- és lakcímnyilvántartásból.


Hatósági bizonyítvány esetleges fordítása 

hatósági bizonyítvány magyar nyelvű, amelyről kérésre fordítást készítünk. 

konzul által kiállított tanúsítvány kétnyelvűmagyarul, angolul vagy oroszul tartalmazza a kérelmező adatait és családi állapotát.

Házasságkötés Magyarországon (mind magyar, mind külföldi házasuló felek esetén alkalmazandó)