Névváltoztatási kérelem benyújtása

 

Kezdeményezők köre, kezdeményezés módja:

A kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani a képviseleten, valamint kiskorú névváltoztatása esetében szükség van minkét szülő nyilatkozatára.

 

Eljárás díja:

Minden általunk nyújtott szolgáltatási díj megtalálható díjtáblánkban, illetve a Konzuli Szolgálat oldalán.

Kivételt képez a születési családi- és/vagy utónév megváltoztatása, melynek díja 10.000 Forint (HUF), amit a Budapest Főváros Kormányhivatala által megjelölt számlára kell az ügyfeleknek megfizetnie. 
Átutalás összege: 10.000.- Forint, az átutalás költsége a kérelmezőt terheli! 

 

Magyar belföldi utalás esetén:

Számlaszám: 10023002-00299592-00000000 
Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala 
Közlemény: jogcím megjelölése: névváltoztatásnévváltoztatással érintett személy házassági és születési neve 

(kiskorú vagy gondokolt esetén is minden esetben a névváltoztatással érintett személy nevét szükséges feltüntetni, nem pedig a befizetést teljesítő személyét) 

 

A külföldről történő utaláshoz szükséges adatok: 

Account Holder: Magyar Államkincstár 
IBAN: HU94 1002 3002 0029 9592 0000 0000 
SWIFT kód: MANEHUHB 
Külföldi utalásnál a kezdeményezett neve és a közlemény tartalma változatlanok a magyar utalási formához képest

Az átutalás megtörténtének igazolására szolgáló banki visszaigazolás másolatát a névváltoztatási kérelemhez csatolni szükséges, ennek megléte nélkül nem küldhető el a kérelem a BFKH-nak.

 

Születési név módosításának módja:

Magyar állampolgár névváltoztatásának ügyében a Belügyminisztérium jár el, a konzuli hivatal kizárólag, mint közreműködő hatóságként jár el.

A szülő családi nevének megváltoztatása – ha a szülő ennek ellenkezőjét kifejezetten nem kéri – kiterjed a családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is. Ha a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, rá is kiterjed a névváltoztatás. Kiskorú gyermek névváltoztatásához mindkét szülő hozzájárulása szükséges, kivéve, ha az egyik szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette. Ha gyermeke nagykorú, neki önálló kérelmet kell előterjesztenie.

14 éven aluli gyermek utónevét – egy esetben – az anyakönyvvezető a szülők kérelmére módosíthatja. Az anyakönyvvezető hatáskörébe tartozik a két utónevet viselő személyek esetén az utónevek sorrendjének felcserélése, valamint az egyik utónév eltörlése.

Az erre szolgáló adatlapot itt érheti el…

 

Házassági név módosításának módja:

Magyar állampolgár esetében a házassági névviselési forma a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után – akár többször is – módosítható.

Az erre szolgáló adatlapot itt érheti el…

További kérdéssel kapcsolatosan keressen minket e-mail címünkön a consular.mow@mfa.gov.hu -n