Házasság és válás hazai anyakövezése

 

Házasság hazai anyakönyvezése


Kezdeményezők köre, kezdeményezés módja:

Magyar állampolgár külföldön történt házasságkötését köteles a hazai anyakönyvbe bejegyeztetni, továbbá a kérvényező felek egyikének ebből kifolyólag szükséges magyar állampolgárságának igazolása. A kérvény kizárólag személyesen, mindkét házastárs jelenlétével adható csak be, előre lefoglalt időpontban.

Az ügyintézés a kérelem benyújtását követően átlagosan 2 hónapot vesz igénybe, sürgősségi eljárásra nincs lehetőség. Kérjük, hogy minimálisan ezt az időtartamot vegyék figyelembe.  

 

Eljárás díja:

Anyakönyvi események bejegyeztetése, így a házassági hazai anyakönyvezés is fő szabály szerint díjmentes.

 

Szükséges mellékletek:

 • Házassági anyakönyvi kivonat
 • Nem magyar állampolgár állampolgárságát igazoló dokumentum
 • Amennyiben korábban házasságban éltek annak megszüntetéséről szóló anyakönyvi kivonatot is el kell hozni
  • ez igaz a magyar félre is, amennyiben ezt az eseményt nem jegyeztette még be az anyakönyvi nyilvántartásba
 • kitöltött és aláírt adatlap
 • Magyar lakcímkártya, annak hiányában a hiány okáról szóló nyilatkozat

 

Formanyomtatványok kitöltése:

nyomtatvány kitöltése során figyeljen a következőkre:

 • Géppel vagy kék tollal, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!
 • A nevek kitöltésénél teljes nevet írjon ki, magyar névviselésnek megfelelő sorrendben (vezetéknév, utónév), pl.: Szimonov Ladiszlav

 

Válás magyarországi anyakönyvezése 

A válás magyarországi anyakönyvezésénél a házasság magyarországi anyakönyvezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, az alábbi eltérésekkel:

Ha a külföldön kötött, majd külföldön felbontott házasság Magyarországon még nem volt anyakönyvezve, úgy először a házasságot kell a fent leírtak szerint anyakönyveztetni, majd ezt követően a válást. A két eljárás egyszerre kezdeményezhető. 

Ha a válás anyakönyvezésével együtt a kérelmező a korábbi házassági nevét is meg szeretné változtatni, ez esetben a házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelmet is be kell nyújtani.  (Ezzel kapcsolatosan lásd a Névváltoztatás menüpontban foglaltakat.)

 

Szükséges mellékletek:

 • magyar (eredeti) házassági anyakönyvi kivonat
 • a válást igazoló eredeti okirat (anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági végzés)
 • válást igazoló okirat hiteles fordítása
 • magyar házastárs 4 éven belül kiállított eredeti magyar születési anyakönyvi kivonata (bemutatásra)
 • kitöltött és aláírt adatlap
 • magyar állampolgárság igazolása
 • konzuli díj (megegyezően a házasságkötésnél leírtakkal)
 • amennyiben a házassági nevét is módosítani kívánja (például újra a leánykori nevét használná), úgy a "kérelem házassági névviselési forma megváltoztatására" adatlapot is ki kell tölteni

 

Eljárás díja:

Anyakönyvi események bejegyeztetése, így a válás hazai anyakönyvezés is fő szabály szerint díjmentes.

 

Formanyomtatványok kitöltése:

nyomtatvány kitöltése során figyeljen a következőkre:

 • Géppel vagy kék tollal, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!
 • A nevek kitöltésénél teljes nevet írjon ki, magyar névviselésnek megfelelő sorrendben (vezetéknév, utónév), pl.: Szimonov Ladiszlav

 

További információkért kérjük keressék fel az anyakövezésért felelős szervet a Budapesti Fővárosi Kormányhivatalt.