Az alábbi táblázat tartalmazza a konzuli szolgáltatások 2018. évi díját euróban. Konzulátusunkon kizárólag euróban és csakis készpénzben van lehetőség a konzuli díjak megfizetésére.

Fontos megjegyezni, hogy bizonyos eljárások esetén a konzuli közreműködés díja (40,-EUR) kötelezően fizetendő a szolgáltatás díjával együtt. Erről a Konzulátus munkatársai minden esetben tájékoztatást nyújtanak az ügyfeleknek.

Felhívjuk továbbá a tisztelt ügyfelek figyelmét, hogy hitelesítés, anyakönyvezés és útlevél igénylés kapcsán előzetes bejelentkezésre van szükség a +7-495-641-7500-ás telefonszámon.

 

I.Vízumdíjak

 

C típusú schengeni vízum díja                                                                      60   EUR

D vízum (tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum)                         60   EUR

Sürgősségi vízumdíj                                                                                      70   EUR

 

Kedvezményes schengeni vízumdíjak

Schengeni vízumdíj orosz állampolgárok számára                                       35   EUR

Schengeni vízum EGT családtagoknak                                                           0   EUR

Schengeni vízumdíj 6 éves kor alatt                                                                0   EUR

A Vízumkódex által rögzített kedvezményezettek csoportja*                        0   EUR

*(pld. fogyatékkal élők, nemzetközi sporteseményen való részvétel stb.)                                               

Jogorvoslat schengeni vízum esetében                                                          30   EUR

 

II.Állampolgársági ügyek

 

Állampolgárság vizsgálata                                                                              0   EUR

Állampolgársági bizonyítvány igénylése                                                      50   EUR

Egyszerűsített honosítás                                                                                  0   EUR

 

 

 

III.Hazai anyakönyvezés

Születés/ házasság/ haláleset magyarországi anyakönyvezése                       0   EUR

Válás anyakönyvezése, anyakönyvi kivonat nélkül                                      10   EUR

Válás anyakönyvezése, anyakönyvi kivonattal                                             16   EUR

 

IV.A külképviseleten kiállítható hatósági bizonyítványok, egyéb hatósági ügy

Egyéb hatósági bizonyítvány, igazolás kiállítása                                          35   EUR

Apai elismerő nyilatkozat felvétele                                                               35   EUR

 

V.Útlevelek

 1. Magánútlevél igénylése
 • 18 év alatti, valamint 70 év feletti kérelmezőnek                             48   EUR
 • 18 év alatti magánútlevele (két kiskorú gyermeket nevelő               44   EUR

törvényes képviselő esetén)

 • 18 év alatti magánútlevele (három vagy több kiskorú gyermeket    42   EUR       

nevelő törvényes képviselő esetén)                                                      

 • 18 év alatti, valamint 70 év feletti kérelmezőnek,                            56   EUR

ha korábbi útlevele elveszett, megrongálódott

 • 18-70 év közötti kérelmezőnek, 5 éves érvényességgel                    64   EUR
 • 18-70 év közötti kérelmezőnek, 5 éves érvényességgel,                   88   EUR

ha korábbi útlevele elveszett, megrongálódott

 • 18-70 év közötti kérelmezőnek, 10 éves érvényességgel                  85   EUR
 • 18-70 év közötti kérelmezőnek, 10 éves érvényességgel,               130   EUR

ha korábbi útlevele elveszett, megrongálódott

 • ujjlenyomat adására képtelen kérelmezőnek,                                    48   EUR       

1 éves érvényességgel

 •  Ideiglenes magánútlevél kiállítása magyar állampolgárnak            30   EUR

 

 1. Második magánútlevél igénylése

 

 • 18 év alatti, valamint 70 év feletti kérelmezőnek,                            56   EUR

legfeljebb 2 éves érvényességgel

 • 18-70 év közötti kérelmezőnek,                                                        88   EUR

legfeljebb 2 éves érvényességgel

VI.Hitelesítések

 

Hitelesítés (bemutatott fordítás orosz nyelvre)                                             30   EUR

Hitelesítés (bemutatott fordítás magyar nyelvre)                                          20   EUR

Hitelesítés (bemutatott másolat)                                                                    15   EUR

Hitelesítés (cégjegyzés valódiságának tanúsítása)                                        15   EUR

Hitelesítés (egyéb konzuli tanúsítvány)                                                        40   EUR

Hitelesítés (fordítás orosz nyelvre)                                                               45   EUR

Hitelesítés (fordítás magyar nyelvre)                                                            35   EUR

Hitelesítés (magánszemély aláírása)                                                             30   EUR

Hitelesítés (másolat)                                                                                      20   EUR

 

VII.Névváltoztatást érintő ügyek

 

Névváltoztatás (születésikori névre), anyakönyvi kivonat nélkül                 72   EUR

Névváltoztatás (születésikori névre), anyakönyvi kivonattal                        79   EUR

Névváltoztatás (születésikori névre ismételten),                                         200   EUR

                          anyakönyvi kivonat nélkül

Névváltoztatás (születésikori névre ismételten), anyakönyvi kivonattal    206   EUR

Névváltoztatás (házassági névre), anyakönyvi kivonat nélkül                     40   EUR

Névváltoztatás (házassági névre), anyakönyvi kivonattal                            47   EUR

Névviselési forma módosítása (házassági) anyakönyvi kivonat nélkül        50   EUR

Névviselési forma módosítása (házassági) anyakönyvi kivonattal               56   EUR

 

VIII.Okiratbeszerzés Magyarországról

 

Anyakönyvi kivonat                                                                                      40   EUR

Családi állapot igazolása (konzuli tanúsítvány formájában)                         30   EUR

Hatósági e-erkölcsi bizonyítvány (kézbesítés a külképviselet útján),           60   EUR

                          kiállítása évente négy alkalommal illetékmentes                                      

Hatósági erkölcsi bizonyítvány (kézbesítés a külképviselet útján),              40   EUR

                          kiállítása évente négy alkalommal illetékmentes                                      

Névváltoztatási okiratmásolat                                                                       50   EUR

Névváltoztatási okiratmásolat 18 év alatti kérelmezőnek                             40   EUR